מיכל מוזס
עורך דין גירושין, מגשרת ונוטריון
03-6446100
054-8096808
 
שם
טלפון
מייל
 
 
ערוץ סירטונים חדש למשרדנו 
13/5/2014 משרדנו פתח ערוץ מיקצועי באתר הסירטונים יו טיוב - youtube.com-ליחצו על מנת לעבור לערוץ הערוץ מכיל סירטוני מידע מקצועיים בנושא גירושין ונדל"ן

חפשו אותנו בפייסבוק 
משרדנו פעיל ברשתות החברתיות השונות ומתעדכן באופן יומי על מנת להתעדכן סמנו לייק בדף הפייסבוק שלנו

חדשות המשפט  
ביהמ"ש קובע באומץ, כי כאשר השתכרותם של ההורים פחות או יותר זהה ונקבעה משמורת משותפת- כל אחד מההורים מחוייב לשאת בכל צרכי הקטינים, לרבות מזונם, ביגודם, מדורם, הוצאות החזקת מדורם, וכיוצ"ב, בעת שהותם של הקטינים עימו, עד מלאת להם 18 שנים

ערוץ יו טיוב 
משרדנו פתח ערוץ מיקצועי באתר הסירטונים יו טיוב - youtube.com הערוץ מכיל סירטוני מידע מקצועיים בנושא גירושין ונדל"ן

מירוץ למזונות- כתבה 
המירוץ למזונות מעלה הילוך

המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים במשפחה  
בימים אלו ממש פתחנו את המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים במשפחה, המטפל בסכסוכים משפחתיים בדרך של גישור משפחתי

סיפורים מהחיים 
סיפורים מהחיים

המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים במשפחה  
מוזמנים לבקר באתר החדש של המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים במשפחה

חדשות בית הדין הרבני 
בס"ד בית הדין הרבני קבע בהחלטה תקדימית כי צד אשר פתח תיק ליישוב סכסוך ולא יופיע ליחידת הסיוע, לא יזכה להנות מתקופת עיכוב ההליכים. הוי אומר שהצד השני יוכל להגיש תביעות בתום התקופה.

האשה חזרה הביתה.... 
הבעל התקין מצלמה עורר פרובקציה הגיש תלונה במשטרה והרחיק את האשה מהבית. האשה הגיע אלינו והיום (18.5.17) החליט בית הדין הרבני להחזיר אותה הביתה לאלתר !

 
מאמרים
25% הפחתת מזונות- חלוקת זמני שהות שווה ופערי שכר ניכרים- האומנם?!
פסיקה תקדימית שבה נקבע הפחתת שיעור מזונות לאב בעל משמורת משותפת, אשר קיים פעם השתכרות גבוה בין האב לאם.
האם לאישה שתרמה ביציות לבת זוגה יש מעמד משפטי ?
בת זוג לשעבר תתראה עם ילדיה על אף שאינה האם הביולוגית.
לרשימה המלאה
ירושה

 

 להצטרף לעמוד הגוגל+

בהיעדר צוואה יורשיו של אדם הם קרובי משפחתו דהיינו בן הזוג, ילדיו, הוריו ואחיו או הורי הוריו.

זכות הירושה נקבעת על פי דרגת הקירבה שנקבעה בחוק. דהיינו קיימים מס` מעגלי קירבה ויש לבחון קודם את מעגל הקירבה הראשון.
במידה ויש קרובים במעגל זה - הם יורשים את כל העיזבון. במידה ואין קרובים במעגל הראשון עוברים לקירבה רחוקה יותר וכך הלאה.

מעגל קרבה ראשון -בן הזוג וילדיו של המוריש וצאצאציהם (נכדים, נינים).
מעגל קרבה שני - הוריו של המוריש וצאצאיהם, דהיינו אחיו/אחיותיו.
מעגל קרבה שלישי - סביו/סבתותיו של המוריש וצאצאיהם דהיינו דודים/בני דודים.

הכלל הוא כי מי שמצויים באותו מעגל קירבה יתחלקו שווה בשווה בנכסי העיזבון.

בן הזוג של המוריש אשר היה נשוי לו בעת פטירתו זכאי לקבל את המטלטלין וכן רכב/ים אשר שימשו את בני הזוג.

במידה והמוריש הותיר בת זוג וילדים, בת הזוג תזכה למחצית מהעיזבון וילדיו יתחלקו ביניהם בחלקים שווים במחצית השניה. במידה ואחד
מילדיו של המורשי אינו בחיים אולם הותיר ילדים (נכדי המוריש) יתחלקו ילדיו של הבן בחלקים שווים בחלקו של אביהם.

במידה והמוריש הותיר בת זוג והורים - בת הזוג תזכה במחצית מן העיזבון והורי המוריש יזכו במחצית השניה.
במידה והמוריש הותיר בת זוג ואחים או הורי הורים (סבים וסבתות)- בת הזוג תזכה ב-2/3 מהעיזבון, והאחים או הסבים/סבתות יזכו ב-1/3.
במידה ולמוריש אין קרובים כלל למעט בן זוג - זוכה בן הזוג בכל העיזבון.
במקרה והמוריש לא הותיר בן זוג, ילדים, והורים, מתחלק העיזבון בין אחיו/אחיותיו בחלקים שווים.
במקרה בו כל ילדיו של המוריש אינם בחיים - יתחלק העיזבון בין כל נכדיו בחלקים שווים.
במקרה בו יורש נפסל מלרשת - חלקו יחולק באופן שווה בין שאר היורשים.

באבחנה מן הדין העברי, על פי חוק הירושה אין הבדל בין המינים בנוגע לזכויות בירושה (זכר ונקבה יורשים בשווה). כמו כן אין עדיפות לבן
בכור על פני ילדים אחרים.

ילד אשר אומץ כדין - יורש את הוריו המאמצים בדומה לילד ביולוגי. בשונה מילד ביולוגי, ילד מאומץ אינו יורש את קרוביו של מאמציו. הורים
מאמצים יורשים ילד מאומץ שנפטר. הורים ביולוגיים אינם זכאים לרשת אותו.

ילד חורג אינו יורש את הוריו החורגים.

מוריש אשר לא הותיר כל קרובי משפחה על פי המעגלים המפורטים לעיל - המדינה היא הזכאית לרשת את עזבונו.

ירושה

כללי

ראשית יש להבחין בין ירושה ע"פ דין לבין ירושה מכח צוואה. כשירות לרשת מכח דין הינה ירושה של קרוב משפחה הקשור בקשר דם עם המוריש כפי שנקבע ע"פ דין. כשירות לרשת מכח צוואה אינה מחייבת כי היורש יהיה בעל זיקה משפחתית למוריש.

סוגי צוואות

צוואה שנחתמת בעדים - צוואה זו נערכת בכתב והיא נחתמת ע"י המצווה בפני שני עדים אשר חותמים אף הם על הצוואה.

צוואה שנכתבת בכתב ידו של המצווה ואשר נושאת תאריך וחתימה והכל בכתב ידו של המצווה.

צוואה בעל פה- אדם גוסס או מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת (מבחן סובייקטיבי ואובייקטיבי) מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה לפני 2 עדים השומעים את לשונו. (שכיב מרע).   דבריו של המצווה וכל יתר הנסיבות שנוגעות לעשיית הצוואה יירשמו בזיכרון דברים שייחתם ע"י 2 העדים ששמעו את לשונו של המצווה ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. על העדים לבצע את כל האמור לעיל ככל האפשר בסמוך לאחר המועד שניתן לעשותם. בכל מקרה במידה ועוברים 30 ימים מאז שנעשתה הצוואה ולא מתקיימות הנסיבות אשר התירו את עשיית הצוואה והמצווה עודנו בחיים - הצוואה בטלה.

עילות לפסילת צוואה

קיימות מספר עילות מכוחן ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה ולהביא לידי פסילתה.

השפעה בלתי הוגנת

העילה השכיחה הינה בטענה כי הצוואה נערכה בניגוד לרצונו של המצווה ונעשתה לאחר קיימת  את הצוואה אם זו לא נעשתה תחת כפיה והשפעה בלתי הוגנת. רק השפעה בלתי הוגנת אשר למעשה אינה משקפת את רצונו של המצווה עשויה להביא לפסילתה של הצוואה. נטל ההוכחה להוכיח זאת מוטל על כתפי המתנגד לקיום הצוואה ואום במידה וקיים פגם בצוואה הדבר עשוי להעביר את נטל ההוכחה לידי הנהנה שמבקש לקיים את הצוואה.  המועד הרלבנטי לבחינת הטענה בדבר השפעה הבלתי הוגנת הינו לפני ובעת עריכת הצוואה. במידה והוראת צוואה מסוימת נפסלה עקב השפעה בלתי הוגנת, יחולק החלק שנפסל בעיזבון בין היורשים על פי דין.

צוואה שנעשתה מחמת טעות

כאשר מוכח כי נפלה טעות עובדתית ביהמ"ש יבחן מה היתה כוונתו של המצווה לו לא נפלה טעותו. התנאי לפיו יתקן בימ"ש את הטעות העובדתית שנפלה בצוואה הינו האם ניתן לקבוע בוודאות את רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות. על המבקש לתקן צוואה עקב טעות שנפלה בה להוכיח כי נפלה אכן טעות בצוואה, כי קיים קשר סיבתי בין הטעות לבין ההוראה בצוואה, וכי ניתן לקבוע בוודאות מה היה רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות.

נטילת חלק בעריכת הצוואה

קיימת חזקה לפיה מי שנטל חלק בעריכת הצוואה השפיע שלא כדין על המצווה, וגם אם יביא אותו אדם הוכחות שאין הדבר כך אין בכך כדי לסייע לו. לפיכך, יש להקפיד כי עדים הצוואה לא יהיה הנהנים על פיה, כי הנהנים על פי הצוואה לא יהיו מעורבים בעריכת הצוואה ו/או ייקחו חלק פעיל בהכנתה. כמובן שלא כל פעולה תיחשב לנטילת חלק בעריכת הצוואה ותביא אוטומטית לפסילת הצוואה.

ירושה על פי דין
ירושה על פי דין הינה למעשה הצהרה על זכויות היורשים, זהות היורשים, ועל חלקם בעיזבון. צו הירושה הינו דקלרטיבי דהיינו מצהיר על זכות היורשים ואינו יוצר את זכותם המהותית.


 

 להצטרף לעמוד הגוגל+

הסכם ממון
אלימות כלכלית
ניכור הורי
נסטינג לא לעשירים בלבד
מן התקשורת
תביעת אבהות
ראיון וטיפים למתגרשים
המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים
פורום גירושין - תפוז
חוק להסדר התדיינויות
נסטינג
גירושין של רופאים
גירושין של אנשי הייטק
החוק ליישוב סכסוכים במשפחה
סיפורים מהחיים
גירושין
מזונות ילדים
מזונות אישה
משמורת ילדים
רכוש
פסקי דין
הסכמים
גישור גירושין
ידועים בציבור
נישואין אזרחיים
ירושה
צוואה
דיני מקרקעין
קישורים
 
 
ויביט- בניית אתרים כל הזכויות שמורות למיכל מוזס- משרד עורכי דין המידע המופיע באתר אינו יכול להחליף ייעוץ משפטי אישי ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. מחברי המאמרים אינם נושאים באחריות כשלהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
| עורך דין הוצאה לפועל | עורך דין נזיקין | חוקר פרטי | עורך דין פלילי| עורך דין מקרקעין